Ochrona danych w KOENIC

Naszym celem jest zapewnienie przyjaznego dla użytkownika korzystania z naszej strony internetowej. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa sfery prywatnej i praw podstawowych. Chcielibyśmy prosić o uważne przeczytanie poniższego podsumowania dotyczącego sposobu działania naszej strony internetowej. Mogą Państwo liczyć na przejrzyste i uczciwe przetwarzanie danych. Z naszej strony postaramy się o staranne i odpowiedzialne obchodzenie się z Państwa danymi.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych informują o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Przestrzegamy przy tym rygorystycznych postanowień niemieckiego prawa ochrony danych oraz wymogów europejskiego ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych (RODO).

 

Administrator i kontakt z inspektorem ochrony danych

Administratorem w rozumieniu RODO, innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich UE i innych postanowień o charakterze prawa ochrony danych jest:

Imtron GmbH, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, Niemcy

tel.: 0841/ 634-4660

e-mail: contact@imtron.eu

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych administratora jest możliwy pod adresem:

privacy@imtron.eu

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane tylko za Państwa zgodą. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wcześniejsza zgoda jest niemożliwa ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas sprawą wysokiej rangi. Dlatego chronimy zapisane u nas dane, wykorzystując środki techniczne i organizacyjne, aby skutecznie zapobiec ich utracie lub nadużywaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy przetwarzający dane osobowe są

w szczególności zobowiązani do poufności danych i muszą przestrzegać tej zasady. W celu ochrony Państwa danych osobowych są one przesyłane w formie zaszyfrowanej; na przykład do komunikacji za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej wykorzystujemy protokół SSL = Secure Socket Layer. Można go rozpoznać po symbolu kłódki wyświetlanym przez przeglądarkę w przypadku połączenia SSL. W celu zapewnienia trwałej ochrony Państwa danych regularnie sprawdzane są techniczne środki bezpieczeństwa i w razie konieczności dostosowywane do stanu techniki. Zasady te dotyczą także firm, które przetwarzają i wykorzystują dane na nasze zlecenie i według naszych poleceń.

 

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

 • nawiązanie i realizacja stosunków umownych
 • działania marketingowe, jak np. do przeprowadzenia loterii
 • obsługa i wsparcie klientów

Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na następujących podstawach prawnych:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy nam jako podstawa prawna procesów związanych z przetwarzaniem, w przypadku których otrzymujemy Państwa zgodę na określony celprzetwarzania.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacjiumowy, np. jeśli nabywają Państwo produkt. To samo dotyczy tych procesów związanychz przetwarzaniem danych, które są konieczne do realizacji działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, wymagającemu przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku wypełnienia obowiązków podatkowych.
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy Państwa lub innej osoby fizycznej.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO znajduje zastosowanie na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. w przypadku zatrudniania usługodawców w ramach przetwarzania danych na zlecenie, np. usługodawców realizujących wysyłkę, lub w przypadku prowadzenia ankiet

i analiz statystycznych oraz protokołowania procedur zgłaszania. Nasze interesy ukierunkowane są na przyjazną dla użytkownika, interesującą i bezpieczną prezentację oraz optymalizację naszej oferty internetowej, służącej naszym celom biznesowym i Państwa oczekiwaniom.

 

Okres przechowywania i rutynowe usuwanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko w okresie, który jest niezbędny do realizacji celu przechowywania lub jeśli wymagają tego ustawy lub przepisy. Po ustaniu lub realizacji celu Państwa dane osobowe są usuwane lub blokowane. W przypadku blokady usunięcie następuje w momencie, gdy na przeszkodzie nie stoją ustawowe, statutowe lub umowne okresy przechowywania, gdy nie istnieją powody, aby zakładać, że usunięcie danych naruszy Państwa prawnie chronione interesy oraz gdy usunięcie danych nie spowoduje nieproporcjonalnie wysokich nakładów z powodu szczególnego rodzaju przechowywania.

 

Zbieranie ogólnych danych i informacji, tzw. pliki dziennika

Przy każdym uruchomieniu nasza strona internetowa zbiera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO szereg ogólnych danych i informacji, które są tymczasowo zapisane w plikach dziennika serwera. Plik dziennika generowany jest w trakcie automatycznego protokołu systemu komputerowego przetwarzającego dane. Zbierane mogą być następujące informacje:

 • dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)
 • sposób wejścia na stronę internetową (poprzednia strona, hiperlink itd.)
 • ilość wysłanych danych
 • rodzaj i wersja używanej przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • dostawca usług internetowych
 • adres IP przyporządkowany komputerowi przez dostawcę dostępu do Internetu podczas połączenia z Internetem

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest konieczne w celu zarządzania stroną internetową, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej i prawidłowo udostępnić jej treści. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji naszej strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. Z tego powodu dane są przechowywane przez maksymalnie 7 dni jako techniczny środek zaradczy.

Dane te wykorzystujemy także w celach reklamowych, do badania rynku i ukierunkowania naszych usług pod kątem potrzeb użytkowników poprzez generowanie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednak tylko pod warunkiem, że nie skorzystali Państwo z prawa sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania Państwa danych (patrz wskazówki dotyczące prawa sprzeciwu w punkcie „Przysługujące Państwu prawa”).

 

Pliki cookie i usługi analizy internetowej

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie i usługi analizy internetowej.

Chcielibyśmy, aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była przyjemna i w związku z tym w ramach art. 6 ust. 1 lit. f RODO stosujemy pliki cookie oraz usługi analizy internetowej. W tym celu korzystamy z różnych plików cookie i usług, aby zapewnić funkcjonalność naszej strony internetowej oraz sprawić, by zawierała jak najwięcej informacji i była przyjazna dla użytkownika. Dbamy o zapewnienie wygody podczas przeglądania naszej strony internetowej i z tego powodu duże znaczenie ma jej bieżąca optymalizacja. Zaliczają się do tego na przykład wstępnie wypełnione pola formularzy, dzięki czemu nie muszą Państwo stale na nowo wprowadzać wszystkich danych, ponieważ mogą zostać zapisane wprowadzone przez Państwa ustawienia. Ponadto staramy się, aby na naszej stronie internetowej wyświetlały się treści, które faktycznie Państwa interesują, co ułatwia przeglądanie naszej strony.

Jednak nie zapominamy przy tym o starannym obchodzeniu się z Państwa danymi osobowymi. Dlatego poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące stosowania przez nas na tej stronie internetowej plików cookie i usług, z jakich korzystamy. Oczywiście mają Państwo możliwość dezaktywowania wszystkich plików cookie i usług. Można to uzyskać poprzez zablokowanie lub usunięcie plików cookie za pomocą przeglądarki internetowej lub poprzez oddzielne dezaktywowanie za pomocą wstawienia pliku cookie opt-out lub kliknięcie na podany link. Prosimy pamiętać, że dezaktywację należy wykonać dla każdej używanej przez Państwa przeglądarki. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie w Państwa przeglądarce usuwany jest także odpowiedni plik cookie opt-out.

 

1. Funkcyjne pliki cookie

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce, dzięki którym podczas kolejnej wizyty następuje rekonstrukcja wprowadzonych już ustawień i innych zmian.

Te funkcyjne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Pliki cookie zapisywane są w tym przypadku na maksymalnie 2 lata – następnie zostają automatycznie usunięte. Przykładowo pliki cookie umożliwiają następujące funkcje:

 

 • zapisanie produktów wrzuconych do koszyka towarów lub wstawionych na listę życzeń,
 • zapisanie wprowadzonych informacji podczas check-out lub podczas zamówienia, aby nie musieć ponownie wprowadzać tych danych,
 • zapisanie wstępnych ustawień, takich jak język, miejscowość, liczba wyników wyszukiwania itd.,
 • zapisanie ustawień dla optymalnego wyświetlania wideo, np. wymagana wielkość bufora i dane dotyczące rozdzielczości ekranu,rejestrowanie ustawień przeglądarki, aby optymalnie przedstawić na ekranie naszą stronę internetową,rozpoznawanie nadużywania naszych stron internetowych i usług, np. z powodu rejestracji kilku następujących kolejno lub zakończonych niepowodzeniem prób logowania,
 • równomierne wczytywanie strony internetowej, aby strona pozostała dostępna lub
 • zapisywanie danych dotyczących logowania, dzięki czemu nie muszą ich Państwo za każdym razem wprowadzać ponownie.

Mają Państwo możliwość zablokowania wstawiania tych plików cookie i usunięcia już wstawionych plików. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są u producenta lub w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Musimy jednak podkreślić, że określone funkcje na naszej stronie internetowej nie będą dostępne lub zostaną ograniczone, jeśli nie pozwolą Państwo na wstawianie funkcyjnych plików cookie.

 

 2. Usługi analityczne do celów statyst ycznych

Aby określić, które treści naszej strony internetowej są dla Państwa najbardziej interesujące, nieustannie mierzymy liczbę odwiedzających oraz najczęściej oglądane treści. Zebrane przy tym dane wykorzystujemy do celów statystycznych, np.:

 • do rejestracji liczby odwiedzających na naszych stronach internetowych,
 • do rejestracji czasu odwiedzin osób wchodzących na naszą stronę internetową,
 • do rejestracji kolejności odwiedzin różnych stron internetowych,
 • do oceny, które części naszej strony internetowej muszą zostać dostosowane lub
 • do optymalizacji stron internetowych.

 

Poniższą usługę wykorzystujemy do celów statystycznych. Można ją dezaktywować, ustawiając plik cookie opt-out lub klikając na następujący link:

 

Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez  pliki cookie na temat użytkowania tej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Google, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. W obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem EOG adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony. Tylko w szczególnych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Adres IP przesłany z wyszukiwarki użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Pliki cookie zapisane przez Google Analytics są usuwane najpóźniej po upływie 14 miesięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych i warunków korzystania w Google Analytics znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

W celu dezaktywacji Google Analytics należy kliknąć na poniższy link, aby pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Sygnały Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieciowej "Google Signals" firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , w celu uzyskania raportów dotyczących liczby użytkowników korzystających z różnych urządzeń, jak również różnych grup użytkowników w oparciu o różne kombinacje urządzeń (tzw. cross-device tracking). W tym procesie zbierane są dane użytkownika, który w ustawieniach swojego konta Google aktywował opcję "reklama spersonalizowana". Zdefiniowana wartość progowa dla danych sprawozdawczych gwarantuje, że zasadniczo nie można wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości poszczególnych użytkowników.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i warunków korzystania z usług Google można znaleźć tutaj. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

Aby wyłączyć Google Signals, należy dezaktywować sekcję "spersonalizowane reklamy" na swoim koncie Google tutaj. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)
 

Google Tag Manager

Korzystamy z usługi "Google Tag Manager", produktu firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), aby wyświetlać na naszej stronie internetowej usługi partnerów. Poprzez tę usługę zapewniamy, że zgoda dla Ciebie jako konsumenta jest respektowana i dlatego nie może zostać dezaktywowana. Sama usługa nie gromadzi samodzielnie żadnych danych poza tymi, które są technicznie niezbędne do jej świadczenia (w tym adres IP), które są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Więcej informacji można znaleźć w warunkach i zasadach oraz polityce prywatności Google Tag Manager.

 

Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu

1. nawiązywanie kontaktu

Podczas kontaktu z nami drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą formularza kontaktowego zapisujemy przekazane przez Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Nawiązanie kontaktu jest protokołowane, aby zgodnie z wymaganiami prawa móc wykazać, że taki kontakt miał miejsce. Do przetwarzania danych potrzebna jest Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularza kontaktowego, zawierającego także odsyłacz do niniejszych wskazówek dotyczących ochrony danych. Związane z tym dane usuniemy, jeśli zostanie zakończona dana konwersacja

z Państwem, a poruszana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona.

 

2. inne

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO wykorzystujemy i Państwa dane osobowe oraz informacje techniczne, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec lub ścigać nadużycia bądź inne niezgodne z prawem zachowania na naszej stronie internetowej, np. w celu utrzymania bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy IT. Następuje to także, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego prawnie, np. na podstawie zarządzenia urzędowego lub sądowego czy w celu wykonywania naszych praw i roszczeń oraz do obrony prawnej.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

W ramach obowiązujących ustaw o ochronie danych przekazujemy Państwa dane osobom trzecim lub organom państwowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani np. na podstawie zarządzenia urzędowego lub sądowego bądź jesteśmy do tego upoważnieni, np. ponieważ jest to konieczne do ścigania karnego lub do wykonywania i dochodzenia naszych praw i roszczeń.

Podczas przekazywania Państwa danych osobowych zawsze zwracamy uwagę na jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Państwa dane są przekazywane przez nas organom znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i podlegającym z tego względu rygorystycznemu prawu ochrony danych UE lub zobowiązanym do przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony. Obecnie dane nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie planujemy takich operacji.

 

Przysługujące Państwu prawa

W odniesieniu do zbierania Państwa danych przysługują Państwu oczywiście określone prawa, które niniejszym przedstawiamy. Skorzystanie z poniższych praw w sposób nieodpłatny wymaga jedynie przesłania nam odpowiedniej wiadomości. Mogą Państwo skorzystać w tym celu z podanych niżej danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych innych kosztów poza kosztami przesłania zgodnie z taryfą podstawową:

drogą e-mailową: privacy@imtron.eu

pocztą tradycyjną: Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Niemcy

 

W celu Państwa ochrony w przypadku przedstawionego zapytania zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia dodatkowych informacji, które są konieczne do potwierdzenia Państwa tożsamości, a w przypadku braku możliwości identyfikacji – do odmowy odpowiedzi na zapytanie.

1. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do żądania od nas informacji na temat przechowywanych przez nas swoich danych osobowych.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli podważają Państwo poprawność swoich danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale wykluczają Państwo usunięcie danych, my nie potrzebujemy już tych danych, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

4. Prawo do usunięcia

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do spełnienia zobowiązania prawnego, ze względu na interes publiczny, do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informowania

Jeśli dochodzili Państwo prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprostowanie to lub usunięcie danych bądź ograniczenie przetwarzania przekażemy wszystkim odbiorcom, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie związane z nieproporcjonalnymi nakładami.

6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zlecenia wydania udostępnionych przez Państwa danych sobie samym lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych na inny odpowiedzialny podmiot, następuje to tylko w przypadku, gdy jest to możliwe technicznie.

7. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Prawo do cofnięcia deklaracji zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość zgody dotyczącej zbierania danych. Nie dotyczy to danych zebranych do momentu prawomocności cofnięcia. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ wdrożenie Państwa cofnięcia może przez jakiś czas potrwać  ze względów technicznych i w tym okresie mogą Państwo otrzymywać od nas jeszcze wiadomości.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza prawo ochrony danych lub w inny sposób zostały naruszone Państwa roszczenia z tytułu prawa ochrony danych, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane, które musimy przechowywać ze względu na ustawowe, statutowe lub umowne obowiązki przechowywania, zostaną zablokowane zamiast usunięcia, aby zapobiec wykorzystywaniu ich do innych celów.

 

Linki do stron internetowych innych przedsiębiorstw

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych przedsiębiorstw. Nie jesteśmy odpowiedzialni za środki podjęte w celu ochrony danych na zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą te linki. Prosimy zasięgnąć informacji na temat ochrony danych na tych zewnętrznych stronach internetowych.

 

Zmiana wskazówek dotyczących ochrony danych

W celu zapewnienia, że nasze wskazówki dotyczące ochrony danych zawsze odpowiadają ustawowym wytycznym, zastrzegamy sobie w każdej chwili prawo wprowadzania zmian. Dotyczy to także przypadku, gdy wskazówki dotyczące ochrony danych muszą być dostosowane z powodu nowych lub zmienionych ofert bądź usług.

 

Stan: maj 2018 r., wersja 2.0