Młoda kobieta rozmawia przez swojego smartfona w swoim miejscu pracy, drugą ręką pisze na laptopie, w biurze

Wskazówka bezpieczeństwa

Nasi klienci są dla nas bardzo ważni - tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa naszych produktów KOENIC.

 

Uwaga: Instrukcja bezpieczeństwa dla KOENIC KAC 3352

Szanowni Klienci,

Informacje dla konsumentów: Imtron GmbH, która jest odpowiedzialna za marki własne MediaMarkt/Saturn, wycofuje przenośny klimatyzator marki KOENIC KAC3352. Regularne, ścisłe i kompleksowe kontrole jakości wykazały w kilku urządzeniach nieprawidłowości podczas użytkowania.

Dotyczy to wyłącznie urządzeń z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Informacje znajdują się na tabliczce znamionowej po prawej stronie klimatyzatora lub na opakowaniu.

Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw.

Ponadto w celu ochrony konsumentów przedmiotowe modele zostały już prewencyjnie wycofane z rynku.

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator, mogą zwracać się telefonicznie pod numerem 0223060447 (połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu. Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Pytania i odpowiedzi

Czy masz jakieś pytania dotyczące wycofania produktu marki KOENIC? W naszym dziale FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

 

Pytania ogólne

Co to jest KOENIC?

KOENIC jest marką własną wiodącego dystrybutora detalicznygo w branży elektronicznej, MediaMarkt. Marka oferuje wysokiej jakości małe i duże urządzenia domowe. Asortyment produktów obejmuje suszarki do włosów, czajniki, a także mikrofalówki, pralki i lodówki. Kto przywiązuje wagę do wyrazistej stylistyki i wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie, znajdzie to w KOENIC. Produkty są dostępne wyłącznie z marketach MediaMarkt.

Ile z tych urządzeń sprzedano już w Niemczech/Europie?

Proszę zrozumieć, że nie możemy podać informacji o konkretnych danych dotyczących zbytu.

Które urządzenie jest wycofywane?

IMTRON GmbH, która jest odpowiedzialna za marki własne MediaMarkt, wycofuje przenośny klimatyzator KAC 3352 KOENIC w celu prewencyjnej ochrony konsumentów. Dotyczy to wyłącznie urządzeń partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw. Numer PO można znaleźć po prawej stronie lub na opakowaniu klimatyzatora.

Gdzie mogę znaleźć numer PO lub numer seryjny?

Numer PO znajduje się po prawej stronie lub na opakowaniu klimatyzatora.

Dlaczego urządzenie jest wycofywane?

Jakość i bezpieczeństwo są naszym priorytetem. W trakcie naszych regularnych, ścisłych kontroli jakości w niektórych przypadkach wystąpiły nieprawidłowości w korzystaniu z przenośnego klimatyzatora KOENIC KAC 3352. W bardzo rzadkich przypadkach w czasie użytkowania wibracje urządzenia mogą spowodować przy kontakcie zużycie izolacji z przewodu prądu i przewodu obwodu chłodzenia. Może to prowadzić do zwarcia z potencjalnym zagrożeniem pożarowym. IMTRON GmbH, która jest odpowiedzialna za marki własne MediaMarkt, wycofuje więc prewencyjnie klimatyzator przenośny KAC 3352 partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Z korzyścią dla konsumentów przedmiotowe urządzenia zostały już natychmiast wycofane ze sprzedaży. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw.

Co może się stać w przypadku używania tych urządzeń?

W pojedynczych przypadkach wibracje podczas pracy klimatyzatora mobilnego KAC 3352 KOENIC mogą przy kontakcie powodować zużycie izolacji przewodu prądu i przewodu obwodu chłodzenia. Może to prowadzić do zwarcia z potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Dotyczy to wyłącznie urządzeń partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw. W ramach prewencyjnej ochrony konsumentów wszystkie urządzenia, których dotyczy problem, zostały natychmiast wycofane ze sprzedaży. Jeśli Klienci mają takie urządzenie, mogą zwracać się telefonicznie pod numerem 0223060447 (połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu. Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Czy dotyczy to tylko urządzeń w Niemczech, czy też w innych krajach?

Oprócz Niemiec dane urządzenia były sprzedawane również w Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Szwajcarii. W związku z tym IMTRON GmbH wycofuje problematyczne partie klimatyzatora mobilnego KAC 3352 marki KOENIC w wymienionych krajach z korzyścią dla konsumentów, a ponadto problematyczne urządzenia zostały już prewencyjnie wycofane ze sprzedaży.

Czy istnieje poważne zagrożenie życia?

Nie. Jednakże Klienci, którzy mają problematyczny klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu. Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

W ramach prewencyjnej ochrony konsumentów wszystkie urządzenia, których dotyczy problem, zostały wycofane ze sprzedaży. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw.

Czy problem dotyczy jeszcze innych produktów KOENIC lub ok?

Nie. Dotyczy to wyłącznie urządzeń partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw.

Czy marka KOENIC oferuje tanią jakość produktu?

KOENIC, marka własna dwóch wiodących elektronicznych sprzedawców detalicznych MediaMarkt i Saturn, oferuje klientom wysokiej jakości małe i duże urządzenia gospodarstwa domowego. Asortyment produktów obejmuje suszarki do włosów lub czajniki, a także mikrofalówki, pralki i lodówki o wyrazistej stylistyce i wysokiej jakości produktu w przystępnej cenie. Wszystkie urządzenia regularnie poddawane są szeroko zakrojonemu procesowi jakości, realizowanemu przez znane niezależne laboratoria badawcze, takie jak TÜV. Ponadto wszystkie urządzenia posiadaja wymagane certyfikaty CE i spełniają wszystkie wymogi dopuszczenia poszczególnych krajów. Dzięki temu urządzenia spełniają odpowiednie wymagania jakościowe.

Jak to się stało?

W przypadku IMTRON GmbH najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo stosowania produktów. Regularne i ścisłe kontrole jakości przeprowadzane przez niezależne laboratoria badawcze wykazały, że w rzadkich przypadkach podczas użytkowania mobilnego klimatyzatora KAC 3352 marki KOENIC wibracje urządzenia przy kontakcie mogą powodować zużycie izolacji przewodu prądu i przewodu obwodu chłodzenia. Może to prowadzić do zwarcia z potencjalnym zagrożeniem pożarowym. W związku z tym IMTRON GmbH prewencyjnie wycofuje urządzenia partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088. Nie dotyczy to urządzeń o innych numerach partii lub innych typów modeli i mogą być one stosowane bez obaw.

W jaki sposób zapewnia się, że przyszłe produkcje nie będą miały tej wady?

W przypadku IMTRON GmbH najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo stosowania produktów. Wszystkie urządzenia przechodzą regularny proces jakości realizowany przez niezależne laboratoria badawcze. IMTRON GmbH stawia najwyższe wymagania wobec procesu badania. Urządzenia z kolejnych partii mają już poprawioną izolację lub zmienione prowadzenie przewodów. Nasz system zarządzania jakością jest już wyczulony.

Dlaczego działania zapobiegawcze nie powiodły się?

Firma IMTRON GmbH dokładnie sprawdza, w jaki sposób doszło do nieprawidłowości i zleciła niezależnym instytutom badawczym i kontrolnym przeprowadzenie oceny tych urządzeń. Producent przenośnego klimatyzatora KAC 3352 realizuje dostawy do IMTRON od wielu lat. Spełnia wszystkie wymagane obecnie normy bezpieczeństwa produktów i jest odpowiednio certyfikowany. Ponadto zawarto kompleksowe umowy o zapewnienie jakości, które były regularnie analizowane przez uznane niezależne laboratoria badawcze, takie jak TÜV.

Kto jest producentem? Które produkty tego producenta są jeszcze w asortymencie?

Prosimy o wyrozumiałość, że również ze względu na konkurencję nie wskażemy naszych partnerów produkcyjnych. W razie pytań dotyczących produktu należy skontaktować się z nami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.koenic-online.com.

Czy muszę przynieść urządzenie do MediaMarkt?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Urządzenie jest takie ciężkie, czy ktoś je odbierze od mnie?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Czy mogę nadal użytkować produkt?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Jak przechowywać urządzenie?

Klimatyzator należy przechowywać odłączony od prądu w suchym miejscu.

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Czy muszę zwrócić urządzenie, czy mogę je zatrzymać?

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Akcesoria (wąż powietrza wylotowego, wspornik ścienny itp.) są zamontowane, czy muszę je zdemontować i zwrócić?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Moje urządzenie nie jest problematyczne, ale straciłem zaufanie do bezpieczeństwa. Mogę je mimo to zwrócić?

KOENIC, marka własna wiodącego sprzedawcy detalicznego MediaMarkt, oferuje klientom wysokiej jakości małe i duże urządzenia gospodarstwa domowego. Wszystkie produkty są regularnie poddawane są szeroko zakrojonemu procesowi jakości, przeprowadzanemu przez znane niezależne laboratoria badawcze, takie jak TÜV. Wszystkie urządzenia mają wymagane certyfikaty CE, a także spełniają wszystkie wymogi dopuszczenia dla poszczególnych krajów. Dzięki temu wszystkie urządzenia spełniają odpowiednie wymagania jakościowe. Tylko klimatyzatory z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088 są wycofywane. Wszystkie pozostałe modele mogą być nadal stosowane bez żadnych obaw.

 

Jak i kiedy otrzymam zwrot?

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

W przypadku noty uznaniowej możesz zutylizować urządzenie we własnym zakresie lub zwrócić je do jednego z naszych sklepów. Podczas rozmowy z naszą infolinią zostaniesz poproszony o udokumentowanie swojego przypadku czytelnym zdjęciem tabliczki znamionowej w połączeniu z wtyczką odcinającą urządzenia.

Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam dane problematyczne urządzenie?

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Mogę odzyskać pieniądze?

Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

W przypadku noty uznaniowej możesz zutylizować urządzenie we własnym zakresie lub zwrócić je do jednego z naszych sklepów. Podczas rozmowy z naszą infolinią zostaniesz poproszony o udokumentowanie swojego przypadku czytelnym zdjęciem tabliczki znamionowej w połączeniu z wtyczką odcinającą urządzenia.

Czy mogę zwrócić problematyczny klimatyzator bez oryginalnego opakowania? Jeśli tak, to czy muszę spakować urządzenie?

Tak. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się najpierw zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie nie musi być zapakowane w celu utylizacji.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Mogę zwrócić klimatyzator bez paragonu?

Tak. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Czy muszę oczyścić klimatyzator zanim go zwrócę?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Czy mogę zwrócić problematyczny klimatyzator, jeśli brakuje części?

Tak. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

 

Czy mogę zwrócić problematyczny klimatyzator, jeśli jest uszkodzony?

Tak. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

 

Czy mogę dostać nowe urządzenie, kiedy zwrócę problematyczny klimatyzator?

Nie. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Czy mogę otrzymać odszkodowanie za niebezpieczeństwo, na które mnie narażono?

Prosimy o wyrozumiałość, ale nie przyznamy odszkodowania przekraczającego pierwotną cenę sprzedaży.

Jak dotąd nic się nie stało. Mogę mogę dalej korzystać z problematycznego klimatyzatora.

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy zwrócenie danego urządzenia. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Chcę dalej korzystać z klimatyzatora. Czy mogę samodzielnie naprawić urządzenie?

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu Imtron GmbH.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Dotychczas naprawy były wykonywane samodzielnie przeze mnie. Czy mimo to muszę zwrócić urządzenie?

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy zwrócenie danego urządzenia. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.

Nigdy nie używam klimatyzatora przy pełnej mocy, mogę go używać nadal?

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy zwrócenie danego urządzenia. Klienci, którzy mają odpowiedni klimatyzator z partii o numerach PO 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088, mogą się zwracać telefonicznie pod numerem 0223060447 (Połączenia z polskiej sieci stacjonarnej, ceny zróżnicowane w przypadku połączeń z polskich sieci komórkowych) lub drogą mailową na adres contact@imtron.eu.

Po rozpatrzeniu sprawy klienci otrzymają zwrot ceny zakupu.

Urządzenie można zutylizować samodzielnie lub zwrócić do jednego z naszych marketów.