Bảo vệ dữ liệu tại KOENIC

Để bảo mật tốt hơn trên mạng

 

Mục đích của chúng tôi là bạn cảm thấy thoải mái trên trang web của chúng tôi. Do đó, việc bảo vệ quyền riêng tư và quyền cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn đề nghị bạn đọc kỹ phần tóm tắt sau đây về cách thức hoạt động của trang web của chúng tôi. Bạn có thể tin tưởng vào việc xử lý dữ liệu minh bạch và công bằng và chúng tôi cố gắng xử lý dữ liệu của bạn một cách cẩn thận và có trách nhiệm.

Thông tin bảo vệ dữ liệu sau đây nhằm mục đích thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Khi xử lý dữ liệu, chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của luật bảo vệ dữ liệu của Đức và các yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (DS-GVO).

 

Người chịu trách nhiệm và liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu

Theo DS-GVO, các luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng ở các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và các điều khoản khác có tính chất bảo vệ dữ liệu, người chịu trách nhiệm là:

Imtron GmbH, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, CHLB Đức

ĐT: +49(0)841/ 634-4660

Mail: contact@imtron.eu

 

Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của bên chịu trách nhiệm theo địa chỉ:

datenschutz@imtron.eu

 

Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân từ bạn trong chừng mực điều này là cần thiết để cung cấp cho một trang web hoạt động cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ diễn ra thường xuyên khi có sự đồng ý của bạn. Có ngoại lệ áp dụng trong những trường hợp không thể có sự đồng ý trước vì lý do thực tế và việc xử lý dữ liệu được các quy định pháp luật cho phép.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn do chúng tôi lưu trữ thông qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm ngăn chặn việc mất mát hoặc lạm dụng bởi các bên thứ ba một cách hiệu quả. Đặc biệt, nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ bí mật dữ liệu và phải tuân thủ điều này. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng được truyền dưới dạng mã hóa; Ví dụ: chúng tôi sử dụng SSL = Lớp cổng bảo mật để liên lạc qua trình duyệt Internet của bạn. Bạn có thể nhận ra điều này bằng biểu tượng ổ khóa mà trình duyệt của bạn hiển thị với kết nối SSL. Để đảm bảo bảo vệ vĩnh viễn dữ liệu của bạn, các biện pháp bảo mật kỹ thuật thường xuyên được kiểm tra và, nếu cần, được điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng hiện tại. Những nguyên tắc này cũng áp dụng cho các công ty xử lý và sử dụng dữ liệu thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi.

 

Mục đích xử lý và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Thiết lập và thực hiện các mối quan hệ hợp đồng

Các biện pháp tiếp thị, chẳng hạn như để thực hiện các trò chơi trúng thưởng

Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ khách hàng

 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

Mục a khoản 1 điều 6 DS-GVO đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý mà chúng tôi được sự đồng ý của bạn cho một mục đích cụ thể.

Mục b khoản 1 điều 6 DS-GVO, trong chừng mực việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để hoàn thành hợp đồng, ví dụ: khi bạn mua một sản phẩm. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý bắt buộc phải thực hiện các biện pháp trước hợp đồng, ví dụ như trong trường hợp có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Mục c khoản 1 điều 6 DS-GVO, trong chừng mực chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như thực hiện nghĩa vụ thuế.

Mục d khoản 1 điều 6 DS-GVO, trong trường hợp lợi ích quan trọng của bạn hoặc thể nhân khác yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân.

Mục f khoản 1 điều 6 DS-GVO, áp dụng trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ: khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trong phạm vi xử lý đơn hàng, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc khi thực hiện các cuộc điều tra và phân tích thống kê cũng như các thủ tục đăng ký ghi biên bản. Mối quan tâm của chúng tôi là hướng đến việc sử dụng một bản trình bày thân thiện với người dùng, hấp dẫn và an toàn cũng như tối ưu hóa trang web của chúng tôi, phục vụ lợi ích kinh doanh của chúng tôi cũng như đáp ứng mong đợi của bạn.

 

Thời lượng lưu trữ và xóa dữ liệu cá nhân theo định kỳ.

Chúng tôi chỉ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích lưu trữ hoặc nếu điều này đã được quy định trong luật hoặc quy định. Sau khi mục đích không còn tồn tại hoặc mục đích đã được hoàn thành, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc bị chặn. Trong trường hợp bị chặn, việc xóa diễn ra ngay khi không còn thời hạn lưu giữ hợp đồng, theo luật định hoặc hợp pháp, ngược lại, không có lý do gì để cho rằng việc xóa sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn đáng được bảo vệ và việc xóa dữ liệu sẽ không gây ra chi phí cao bất thường nào.

 

Tập hợp dữ liệu và thông tin chung, được gọi là tệp nhật ký

Trên cơ sở mục f khoản 1 điều 6 DS-GVO, mỗi lần được truy cập, trang web của chúng tôi ghi lại một loạt dữ liệu và thông tin chung được lưu trữ tạm thời trong tệp nhật ký trên máy chủ. Tệp nhật ký được tạo trong quá trình giao thức tự động của hệ thống máy tính xử lý. Những điều sau có thể được ghi lại:

Truy cập vào trang web (ngày, giờ và tần suất)

Cách bạn truy cập trang web (trang trước, siêu liên kết, v.v.)

Lượng dữ liệu đã gửi

Trình duyệt nào và phiên bản trình duyệt nào bạn đang sử dụng

Hệ điều hành bạn đang sử dụng

Bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ internet nào

Địa chỉ IP của bạn mà nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet chỉ định cho máy tính của bạn khi bạn kết nối Internet

 

Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu này là cần thiết cho hoạt động của trang web nhằm đảm bảo chức năng của trang web và truyền tải chính xác nội dung trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa trang web của mình và đảm bảo an ninh cho hệ thống CNTT của chúng tôi. Vì lý do này, dữ liệu được lưu trữ trong tối đa 7 ngày để đề phòng vấn đề kỹ thuật.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thiết kế dựa trên nhu cầu của các dịch vụ của mình bằng cách tạo và đánh giá hồ sơ sử dụng dưới bút danh, nhưng chỉ khi bạn không thực hiện quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu này của mình (xem ghi chú quyền phản đối trong mục "Quyền của bạn").

 

Cookie và các dịch vụ phân tích web

Chúng tôi sử dụng cookie và các dịch vụ phân tích web trên trang web của chúng tôi.

 

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến thú vị với trang web của chúng tôi và đặt điều này trong khuôn khổ mục f khoản 1 điều 6 DS-GVO, Cookie và các dịch vụ phân tích web. Với mục đích này, chúng tôi sử dụng các cookie và dịch vụ khác nhau để đảm bảo chức năng của trang web của chúng tôi và làm cho trang web có nhiều thông tin và thân thiện với người dùng nhất có thể. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn lướt trang web của chúng tôi một cách thoải mái và vì lý do này, việc tối ưu hóa liên tục trang web của chúng tôi là rất quan trọng. Ví dụ, điều này bao gồm các trường biểu mẫu được điền trước để bạn không phải nhập lại tất cả dữ liệu và các cài đặt bạn đã thực hiện có thể được lưu lại. Điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn được hiển thị nội dung trên trang web của chúng tôi mà bạn thực sự quan tâm và điều đó làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn.

 

Tuy nhiên, chúng tôi không để ý đến việc xử lý cẩn thận dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết bên dưới về việc sử dụng cookie và dịch vụ chúng tôi sử dụng trên trang web này. Tất nhiên, bạn có tùy chọn tắt tất cả cookie và dịch vụ. Có thể là bằng cách chặn hoặc xóa cookie qua trình duyệt Internet của bạn hoặc bằng cách hủy kích hoạt chúng một cách riêng biệt bằng cách cài đặt cookie, chọn không tham gia được chỉ định hoặc theo một liên kết được chỉ định. Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt phải được thực hiện cho mọi trình duyệt bạn sử dụng. Nếu tất cả cookie bị xóa trong trình duyệt của bạn, cookie chọn không tham gia tương ứng cũng bị ảnh hưởng.

 

1. Cookie chức năng

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trong lịch sử trình duyệt của bạn và được sử dụng để tạo lại cài đặt và các thay đổi khác mà bạn đã thực hiện trong lần truy cập tiếp theo.

 

Các cookie chức năng này đảm bảo cho trang web của chúng tôi hoạt động bình thường. Những cookie này được lưu trữ tối đa là 2 năm – sau đó chúng sẽ tự động bị xóa. Ví dụ: các chức năng sau có thể thực hiện được với các cookie này:

lưu các sản phẩm bạn đã thêm vào giỏ hàng hoặc danh sách mong muốn,

lưu các mục bạn đã thực hiện khi trả phòng hoặc trong khi đặt hàng để bạn không phải nhập lại dữ liệu này,

lưu các tùy chọn như ngôn ngữ, vị trí, số lượng kết quả tìm kiếm, v.v.,

lưu cài đặt để hiển thị video tối ưu, ví dụ: kích thước bộ đệm mong muốn và dữ liệu độ phân giải của màn hình,

ghi lại các cài đặt trình duyệt của bạn để hiển thị tối ưu trang web của chúng tôi trên màn hình của bạn,

phát hiện việc sử dụng sai các trang web và dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: bằng cách đăng ký nhiều lần liên tiếp cũng như đăng nhập không thành công,

tải đồng đều trang web để trang web vẫn có thể truy cập được hoặc

lưu dữ liệu đăng nhập của bạn để bạn không phải nhập lại chúng mỗi lần.

Bạn có tùy chọn chặn cài đặt của các cookie này và xóa các cookie đã được thiết lập. Bạn có thể lấy thêm thông tin chi tiết về điều này từ nhà sản xuất hoặc trong chức năng trợ giúp của trình duyệt Internet của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi phải chỉ ra rằng một số chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi không còn khả dụng hoặc chỉ khả dụng ở một mức độ hạn chế nếu bạn không cho phép các cookie chức năng này.

 

2. Dịch vụ phân tích cho mục đích thống kê

Để xác định nội dung nào từ trang web của chúng tôi là thú vị nhất đối với bạn, chúng tôi liên tục đo lường số lượng khách truy cập và nội dung được xem nhiều nhất. Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích thống kê, chẳng hạn

để ghi lại số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi,

để ghi lại thời gian truy cập tương ứng của khách truy cập trang web của chúng tôi,

để ghi lại thứ tự lượt truy cập vào các trang web khác nhau,

để đánh giá phần nào của trang web của chúng tôi cần được điều chỉnh hoặc

để tối ưu hóa trang web.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ sau cho mục đích thống kê, bạn có thể hủy kích hoạt dịch vụ này bằng cách đặt cookie chọn không tham gia hoặc theo liên kết:

 

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Google Analytics sử dụng cookie để cho phép phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến một máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn trước trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia ký kết khác của Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Địa chỉ IP đầy đủ chỉ được truyền tới máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó trong những trường hợp ngoại lệ. Địa chỉ IP do trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics sẽ không được hợp nhất với dữ liệu Google khác. Các cookie do Google Analytics lưu trữ sẽ bị xóa chậm nhất sau 14 tháng.

Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu và các điều khoản sử dụng cho Google Analytics có sẵn tại: www.google.com/analytics/terms/de.htmlpolicies.google.com/privacy

Để hủy kích hoạt Google Analytics, hãy nhấp vào liên kết sau để tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Tín hiệu Google

Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích web "Google Signals" từ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, để nhận báo cáo về số lượng người dùng trên các thiết bị cũng như về các nhóm người dùng khác nhau dựa trên các thiết bị khác nhau kết hợp (cái gọi là theo dõi thiết bị chéo). Dữ liệu người dùng được thu thập nếu người dùng đã kích hoạt tùy chọn "quảng cáo được cá nhân hóa" trong cài đặt tài khoản Google của họ. Giá trị giới hạn xác định cho dữ liệu báo cáo đảm bảo rằng không thể đưa ra kết luận nào về danh tính của một người dùng cá nhân.

Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu và các điều khoản sử dụng của Google có thể được tìm thấy tại đây. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

Để tắt Google Signals, vui lòng hủy kích hoạt phần "quảng cáo được cá nhân hóa" trong tài khoản Google của bạn tại đây. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)

 

Xử lý dữ liệu cá nhân khi liên hệ với chúng tôi

1. Thiết lập liên hệ

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ, dữ liệu bạn cung cấp sẽ được lưu dựa trên mục a khoản 1 điều 6 DS-GVO để trả lời các câu hỏi của bạn. Việc thiết lập liên hệ được ghi lại để có thể chứng minh việc thiết lập liên hệ phù hợp với các yêu cầu pháp lý. Để xử lý dữ liệu, bạn nhận được sự đồng ý bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ và tham chiếu đến thông báo bảo vệ dữ liệu này. Chúng tôi xóa dữ liệu phát sinh trong ngữ cảnh này khi cuộc trò chuyện tương ứng với bạn đã kết thúc và vấn đề được đề cập cuối cùng đã được làm rõ.

 

2. Những điều khác

Căn cứ mục c và f khoản 1 điều 6 DS-GVO, chúng tôi sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân và thông tin kỹ thuật của bạn, nếu điều này là cần thiết để ngăn chặn hoặc truy tố hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp khác trên trang web của chúng tôi, ví dụ: để duy trì bảo mật dữ liệu trong trường hợp có các cuộc tấn công vào hệ thống CNTT của chúng tôi. Điều này cũng diễn ra trong điều kiện chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy, ví dụ: do lệnh của tòa án hoặc cơ quan nhà nước, và để thực hiện các quyền và yêu cầu của chúng tôi cũng như để bảo vệ pháp lý.

 

Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hoặc cơ quan chính phủ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành theo mục c và f khoản 1 điều 6 DS-GVO, ví dụ: nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý do lệnh của tòa án hoặc cơ quan nhà nước hoặc nếu chúng tôi được quyền làm như vậy, ví dụ: việc chuyển dữ liệu này là cần thiết cho việc truy tố tội phạm hình sự hoặc cho việc thực hiện và thực thi các quyền và yêu cầu của chúng tôi.

Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi luôn đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất có thể. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chúng tôi chuyển tiếp tới các văn phòng nằm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu và do đó phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt của EU hoặc có nghĩa vụ tuân thủ mức độ bảo vệ tương ứng.

Việc chuyển dữ liệu sang các nước thứ ba hiện không diễn ra và không có kế hoạch.

 

Quyền lợi của bạn

Tất nhiên, bạn có các quyền liên quan đến việc thu thập dữ liệu của mình, chúng tôi rất vui được giải thích cho bạn. Nếu bạn muốn tận dụng một trong các quyền miễn phí sau đây, chỉ cần gửi một tin nhắn đơn giản cho chúng tôi là đủ. Bạn có thể sử dụng các chi tiết liên hệ sau mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào ngoài chi phí truyền tải theo biểu giá cơ bản:

Qua email: datenschutz@imtron.eu

Qua đường bưu điện: Imtron GmbH, Wankelstrasse 5, 85046 Ingolstadt, CHLB Đức

 

Để bảo vệ chính bạn, chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn và, nếu không thể nhận dạng, chúng tôi sẽ từ chối xử lý yêu cầu.

1. Quyền yêu cầu thông tin

Bạn có quyền yêu cầu thông tin từ chúng tôi về dữ liệu cá nhân được lưu trữ về bạn.

2. Quyền cải chính

Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức và/ hoặc hoàn thiện dữ liệu cá nhân của mình.

3. Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn tranh chấp tính đúng đắn của dữ liệu, nếu việc xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn từ chối xóa và chúng tôi không cần dữ liệu nữa, nhưng bạn cần dữ liệu để xác nhận hoặc thực hiện nó hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc bạn đã phản đối việc xử lý.

4. Quyền xóa bỏ

Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ, trừ khi thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, xử lý để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, vì lý do lợi ích công cộng hoặc để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý bắt buộc.

5. Quyền được thông báo

Nếu bạn đã thực hiện quyền chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế xử lý của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người nhận mà dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã được tiết lộ về việc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu hoặc hạn chế xử lý này, trừ khi điều này được chứng minh là không thể hoặc có liên quan đến chi phí không tương xứng.

6. Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền có được hoặc cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thông dụng và máy có thể đọc được. Nếu bạn yêu cầu chuyển trực tiếp dữ liệu cho người khác chịu trách nhiệm, điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

7. Quyền phản đối

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp theo mục f khoản 1 điều 6 DS-GVO, bạn có quyền phản đối việc xử lý bất kỳ lúc nào theo điều 21 DS-GVO.

8. Quyền thu hồi sự đồng ý

Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc thu thập dữ liệu bất cứ lúc nào có hiệu lực cho tương lai. Dữ liệu được thu thập cho đến khi lực lượng pháp lý thu hồi vẫn không bị ảnh hưởng. Vui lòng hiểu rằng việc thực hiện thu hồi của bạn có thể mất một chút thời gian vì lý do kỹ thuật và bạn vẫn có thể nhận được thông báo từ chúng tôi trong thời gian này.

9. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hoặc nếu tuyên bố bảo vệ dữ liệu của bạn bị vi phạm theo bất kỳ cách nào khác, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát.

Dữ liệu mà chúng tôi phải lưu trữ do các yêu cầu pháp lý, luật định hoặc lưu giữ theo hợp đồng sẽ bị chặn thay vì bị xóa để ngăn việc sử dụng cho các mục đích khác.

 

Liên kết đến trang web của các công ty khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến trang web của các công ty khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng ngừa bảo vệ dữ liệu trên các trang web bên ngoài mà bạn có thể truy cập qua các liên kết này. Vui lòng thông báo cho bạn ở đó về việc bảo vệ dữ liệu của các trang web bên ngoài này.

 

Thay đổi thông tin bảo vệ dữ liệu

Để đảm bảo rằng thông tin bảo vệ dữ liệu của chúng tôi luôn tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi bất kỳ lúc nào. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp thông tin bảo vệ dữ liệu phải được điều chỉnh do các ưu đãi hoặc dịch vụ mới hoặc sửa đổi.

 

Trạng thái: Tháng 7 năm 2018, phiên bản 2.0