Dấu ấn

Người liên hệ và địa chỉ

© Bản quyền

Văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hoạt ảnh và video và cách sắp xếp của chúng trên trang web KOENIC phải tuân theo bảo vệ bản quyền và các luật bảo vệ khác.

Không được sao chép, phân phối, thay đổi hoặc cho các bên thứ ba có thể truy cập nội dung của trang web này vì mục đích thương mại. Chúng tôi muốn lưu ý rằng, một số hình ảnh trên trang web có bản quyền của bên thứ ba.

 

Mục lục nhãn hiệu

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu trên trang web KOENIC đều được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu. Các nhãn hiệu và yếu tố thiết kế được sử dụng trên trang web của chúng tôi là tài sản trí tuệ của Imtron GmbH.

 

Trách nhiệm pháp lý

Trang web được biên soạn với sự cẩn trọng nhất có thể. Tuy nhiên, không thể đảm bảo về tính đúng đắn và chính xác của thông tin có trong đó.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này đều bị loại trừ, trừ khi chúng dựa trên ý định hoặc sơ suất cố ý của Imtron. Nếu trang web này đề cập đến các trang Internet do bên thứ ba điều hành, Imtron GmbH không chịu trách nhiệm về nội dung của họ.

 

Mục lục giấy phép

Tài sản trí tuệ có trong trang web KOENIC, chẳng hạn như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền, được bảo vệ. Trang web này không cấp giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của Imtron GmbH hoặc các bên thứ ba.

 

Thông báo pháp lý

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Việc trả lời những câu hỏi này là tự nguyện. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu và xử lý theo quy định bảo vệ dữ liệu của Đức.

 

Thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến

Ủy ban Châu Âu đã tạo ra một nền tảng internet để giải quyết tranh chấp trực tuyến. Nền tảng này đóng vai trò là đầu mối liên hệ để giải quyết các tranh chấp ngoài tư pháp liên quan đến các nghĩa vụ hợp đồng phát sinh từ các hợp đồng mua bán trực tuyến. Khách hàng có thể tiếp cận nền tảng theo liên kết sau: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Chúng tôi không sẵn lòng cũng như không có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài của người tiêu dùng.

 

Tên và địa chỉ

Imtron GmbH
Media-Saturn-Str. 1
D-85053 Ingolstadt

 

Thành viên Ban Giám đốc

Alexander Beck
Michael Schuld

 

Số điện thoại

0841 634-4660

 

Địa chỉ email

contact(at)imtron.eu

 

Đăng bộ đăng ký

Tòa án đăng ký: Tòa án Ingolstadt HRB 4580

 

Mã số xác minh thuế

DE 256909230

 

Số đăng ký WEEE

DE 55277764